Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Podcast, videoforedrag og webcast
Her har vi samlet våre podcaser, videoforedrag og en oversikt over kommende og tidligere sendte webcaster.

KoRus – Sør er i gang med en podcast hvor vi tar opp aktuelle saker innen rusfeltet som er av interesse for kommuner og spesialisthelsetjenesten. Her er lenker til noen av podcastene våre:

Brukermedvirkning i valg av behandlingsmetode i rusbehandling, kommunens perspektiv

Brukermedvirkning i rusbehandling, behandlingsmetode. Brukerperspektivet

Brukermedvirkning ved valg av behandlingsmetode. Spesialisthelsetjenesten

Avhengighet som tillært atferd

Hvordan gjør vi det praksis?

Alle podcastene legges ut på Soundcloud.

Les mer om KoRus – Sør sin satsing på podcast.

Videoforedrag

KoRus – Sør har opprettet en egen kanal på YouTube for å gjøre fagstoffet vårt mer tilgjengelig gjennom videoforedrag.

Videoene varer i maks 15 minutter, og presenteres ved hjelp av Power point og et videobilde av foreleseren. Noen videoer kan kanskje være relevante å vise på personalmøter eller i andre sammenhenger på arbeidsplassen.

Har du tips til hva vi kan lage videoforedrag om? Ta kontakt med Fred Rune Rahm.

Webcast

I en 7-8 minutters direktesending fokuserer vi på aktuelle rusrelaterte temaer som er viktige for kommunen.

Fordel med bruk av webcast er at det er enkelt, lett tilgjengelig, krever lite teknisk og er kostnadsbesparende for kommunene.

Det er gratis å følge våre webcaster, og det krever heller ingen påmelding.

Mål
Hjelpe kommuner med å oppfylle krav og anbefalinger i nasjonale veiledere og retningslinjer innen kommunal rusbehandling. Vi avdekker eventuelle behov, og gir deretter tilbud om videre oppfølging.

Målgruppe
Ledere som har ansvar for rus og psykisk helsearbeid i kommunen, ledere med ansvar for kompetanseutvikling, ansatte som arbeider med rus og psykisk helse i kommunen.

Det bør delta minst én leder som kan avgjøre om tematikken skal følges opp i kommunen. Av hensyn til intensjonen bør helst webcasten følges av en gruppe, men formen er ikke til hinder for at enkeltpersoner kan følge med.

Tekniske krav
PC med lyd og nettilgang god nok til at man kan streame en YouTube-video.

Gjennomføring
KoRus innleder, og skisserer noen problemstillinger. Maks 7-8 minutter inkl. eventuelle kommentarer/spørsmål til slutt (sendes inn via sms).

Vi formidler noen tanker kommunen kan vurdere å arbeide videre med. Kommunen tar selv stilling til videre arbeid i en kort diskusjon etter avsluttet webcast. Konklusjonene kan for eksempel bli:

a. Alt er på plass, tiltak ikke nødvendig

b. Vi har mangler som må utbedres

c. Trenger kompetanseheving

d. Trenger hjelp utenfra (for eksempel fra KoRus i form av kurs/webcast el.l.)

e. ……

Vi kan skreddersy oppfølging i etterkant etter kommunens egne behov.

Det legges ut program i forkant, som også sendes ut til de som ønsker å stå på en e-postliste.

Vil du bli varslet om Webcast-sendinger? Send en e-post til Korus – Sør

Neste sending

Vi har ingen planlagte sendinger nå.

Tidligere sendinger

Publisert: 1. november 2017