Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Dette er et seminar som tar for seg recovery, brukermedvirkning og samarbeid mellom brukere og tjenester. Brukere av rus – og psykisk helsetjeneste trenger sammenhengende og helhetlige tjenester. Det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet rundt disse brukerne kan i noen tilfeller være utfordrende.

Dagen vil inneholde teori, simulering av ansvarsgrupper med forespurte deltakere fra aktuelle tjenestesteder.
Det vil bli tid til dialog rundt utfordringer og muligheter som oppstår i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Ingrid Amalia Havnes

Recovery v/Reidar P. Vibeto, KoRus – Sør

Recovery og samarbeid 20.03.2018

Publisert: 8. november 2017

Sist oppdatert: 2. april 2018 kl. 20:27