Recovery og samarbeid

Recovery og samarbeid

Laster Hendelser

Dette er et seminar som tar for seg recovery, brukermedvirkning og samarbeid mellom brukere og tjenester. Brukere av rus – og psykisk helsetjeneste trenger sammenhengende og helhetlige tjenester. Det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet rundt disse brukerne kan i noen tilfeller være utfordrende.

Dagen vil inneholde teori, simulering av ansvarsgrupper med forespurte deltakere fra aktuelle tjenestesteder.
Det vil bli tid til dialog rundt utfordringer og muligheter som oppstår i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Recovery og samarbeid 24.10.2019

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.
Se alle kurs
Se avholdte kurs
Skreddersydde kurs