Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Dette er et seminar som tar for seg recovery, brukermedvirkning og samarbeid mellom brukere og tjenester. Brukere av rus – og psykisk helsetjeneste trenger sammenhengende og helhetlige tjenester. Det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet rundt disse brukerne kan i noen tilfeller være utfordrende.

Det vil bli tid til dialog rundt utfordringer og muligheter som oppstår i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Mål:
Få kunnskap og innsikt om samarbeid som et viktige bidrag i recoveryorientert praksis. Kunnskap om tribalisme «oss og dem».

Kursholdere:
Brukerrepresentant fra brukerorganisasjonen A-larm Tommy Sjåfjell
Seniorrådgiver Fred Rune Rahm og spesialrådgiver Reidar Pettersen Vibeto fra KoRus – Sør, Borgestadklinikken

Forbehold:
Hvis det viser seg at det ikke er forsvarlig å avholde kurset grunnet Covid 19, vil det bli avholdt digitalt. Vi tar da kontakt med påmeldte for å sjekke interessen rundt dette.

Recovery og samarbeid 10.11.2020

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Publisert: 1. juli 2020

Sist oppdatert: 9. november 2020 kl. 14:46