Laster Arrangementer

Årlig samling for salgs- og skjenkeansvarlige i Vestfold og Telemark, Agder og Viken, region Buskerud.

Vi gleder oss til å møte dere fysisk igjen. Programmet er under utforming, og dere kan se aktuelle tema under program.

Regionalt alkoholnettverk for kommuner i Buskerud, Agder, Vestfold og Telemark 29.-30.09.2021

Onsdag 29. september kl. 1100 – 1930 

  • Hvordan forebygge arbeidslivskriminalitet i utelivsbransjen
  • Forsvarlig drift – Hva legges i begrepet
  • Vandelsvurdering – vandelskravet i alkoholloven
  • Trygg by Arendal, game-playmakerprogram
  • Byvandring

 Torsdag 30. September kl. 0900 – 1230 

  • Alkoholpolitisk handlingsplan
  • Enkeltanledning versus ambulerende skjenkebevilling
  • Beviskrav serveringsloven versus alkoholloven
  • Gjennomgang av aktuelle klagesaker
  • 1200: Lunsj og hjemreise

Endelig program legges ut i slutten av mai.

Publisert: 18. februar 2021