Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

IGA’s opplæringsprogram – RGO
IGA har siden 1998 arrangert denne type opplæringsprogram i gruppebasert behandling mange steder rundt omkring i Norge. RGO støttes økonomisk av Helsedirektoratets tilskuddsordning og har blitt svært godt mottatt av deltakerne. Evalueringer viser at undervisningen oppleves som nyttig, og samarbeidet mellom 1. og 2. linjetjenesten styrkes gjennom et slikt tverrfaglig og tverretatlig opplæringsprogram.

Hovedmålsettingen for programmet er:

  • Å gi deltakerne bedre forståelse for hvordan gruppebaserte tilbud kan brukes på en gjennomtenkt og konstruktiv måte, ved ulike problemstillinger og innenfor ulike rammer.
  • Å gi deltakerne en unik mulighet for å dele erfaringer og å få støtte og anerkjennelse for det gruppebaserte arbeidet som allerede drives.

Programmets innhold:
RGO-programmet inneholder forelesninger, teorigjennomgang, prosesserfaring i refleksjonsgrupper og i storgruppe og mye veiledning på de grupper som drives eller startes i forbindelse med programmet.

Hvorfor gruppebasert behandling?
Gruppebasert behandling har dokumentert god effekt ved de fleste psykiske lidelser og ved rus- og avhengighetslidelser og bidrar til å utvikle sosial og relasjonell kompetanse. Positive endringer gir store ringvirkninger for barn, familie og nettverk. Fellesskap med andre i liknende situasjon kan gi både symptomlette og motivere til bedre oppfølging av annen behandling, som for eksempel medisiner, sosial trening, jobbtrening og samtaler.

Omfang:
Opplæringsprogrammet inkluderer sju seminardager som består av forelesninger, refleksjonsgrupper og storgruppemøter, se datoer på siste side. I tillegg kommer 50 timer i veiledningsgruppe – 10 timer litteraturgjennomgang og 40 timer veiledning, tid for dette avtales i hver enkelt veiledningsgruppe.

Videre utdanning i gruppepsykoterapi:
Godkjent deltakelse ved RGO gir mulighet for opptak ved IGAs 2-årige utdanning i gruppepsykoterapi, med mulighet for ytterligere to års videre fordypning.

Beklager, kurset er dessverre fullbooket. Send en mail til hanne.kvammen@korus-sor.no for å sette deg på venteliste

NETF: godkjent med 42 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapi-spesialist i psykisk helse
NSF: godkjent med 30 timer meritterende til klinisk spesialist i syykepleier/spesialsykepleie
FO-organiserte vedlegger kursbevis når det søkes om spesialitet

Publisert: 8. januar 2019

Sist oppdatert: 7. januar 2020 kl. 10:57