Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

KoRus – Sør og Fylkesmannen har skreddersydd denne enestående konferansen til alle dere som jobber med rus og psykisk helse i kommunene. Eksperter fra ulike terapiretninger vil presentere sine måter å jobbe med følelser på.

Mange mennesker forteller at rusen hjelper dem med å bedøve vonde følelser eller med å løfte gode følelser. Men for en del blir de ubehagelige følelsene etter hvert dominerende, overveldende og følelsesuttrykket kan bli heftig. Ruslidelser skaper også tilleggsproblemer og mange lever i kriser. Det er vanlig at folk rundt smittes av disse følelsene, både når det er stort trøkk og når noen har gitt opp. Da kjenner de den andres følelser i sin egen kropp. Hjelpere står ofte i dette og for bevare et klart hode er det en fordel å være bevisst både egne og andres følelser. Dette åpner også for å kunne jobbe mer målrettet slik at følelser og behov blir mer forståelige og en finner alternativer til rusen. Det gir dessuten fagfolkene bedre overblikk, mer mestring og større mulighet for å ivareta egen helse på sikt.

Kurset arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Fylkesmannen i Oslo og Vestre Viken og Fylkesmannen i Agder

Send oss mail hvis du ønsker presentasjoner.

Publisert: 29. mai 2019

Sist oppdatert: 29. januar 2020 kl. 13:08