Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Formål:

Å øke kunnskap og forståelse om sammenhenger mellom et rusmiddelproblem og konsekvensene for den somatiske helsen. Vi ønsker å belyse dette både generelt, men også hvordan dette avspeiler seg og kan håndteres både i allmennpraksis, TSB og somatiske sykehusavdelinger.

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Fylkesmannen, Borgestadklinikken, lokale helseforetak, NAPHA og KoRus – Sør.

Det søkes godkjenning som tellende kurs for spesialitetene psykiatri, rus, allmennmedisin, indremedisin og kirurgi.

Se alle kurs her

Rus og somatisk helse 11.10.2017

Publisert: 6. april 2017

Sist oppdatert: 8. september 2017 kl. 15:51