Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Formål:
Å øke kunnskap og forståelse om sammenhenger mellom et rusmiddelproblem og konsekvensene for den somatiske helsen. Vi ønsker å belyse dette både generelt, men også hvordan dette avspeiler seg og kan håndteres både i allmennpraksis, TSB og somatiske sykehusavdelinger.

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Fylkesmannen, Borgestadklinikken, lokale helseforetak, NAPHA og KoRus – Sør.

Godkjenninger fra Den Norske Legeforening

Rus- og avhengighetsmedisin:
6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Indremedisin:
6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Generell kirurgi:
6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Vi venter på tilbakemelding fra spesialitetskomiteen i allmennmedisin og psykiatri.

Se alle kurs her

Rus og somatisk helse 07.09.2017

Publisert: 28. mars 2017

Sist oppdatert: 23. august 2017 kl. 12:27