Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Dette er del 4 av 4 i kursrekke om rus og rusbehandling og er et samarbeid mellom KoRus Sør, Sykehuset Telemark, Sykehuset i Vestfold, Statsforvalteren i Vestfold/Telemark, Statsforvalteren i Agder  og Napha. Tema for denne dagen er «traumereaksjoner og stabiliseringsteknikker» – Hvordan kan vi forstå og hjelpe mennesker som sliter med psykiske lidelser, rus eller kaotiske liv?

Foreleser:
Psykologspesialist Siv Tonje Luneng har mange års erfaring fra psykisk og somatisk helsevern og rusbehandling samt arbeid i kommunen. Etter å ha tatt flere terapeutiske videreutdanninger ser hun en særlig gevinst av å involvere kroppen mer i terapien. I likhet med kollegene fra KoRus Sør er hun opptatt av å spre kunnskap som bidrar til å ivareta både fagfolk og pasienter, og fremmer samarbeid.

Forelesningen vil foregå via zoom. Påmeldte deltakere får tilsendt lenke i forkant av fagdagen. 

Send en mail til Britt Karin Haugen på Sykehuset Telemark for å melde deg på: pbri@sthf.no
Tlf. 970 84 508.

Publisert: 23. november 2020

Sist oppdatert: 15. april 2021 kl. 08:48