Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

På dette kurset vil du få god innføring i taushetspliktregelverket. Du vil også bli utfordret på holdninger og personlig og organisatoriske barrierer når du skal anvende taushetspliktregelverket i praksis. Du vil oppdage hvilke muligheter taushetspliktregelverket gir.

Fokus vil være samarbeid og samhandling i arbeidet med rus og psykiatri, ROP.

Foreleser på kurset er advokat Kurt O. Bjørnnes. Han er privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i offentlig rett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Flere tusen offentlige ansatte har deltatt på kursene hans de siste 15 årene. Bjørnnes benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

Taushetsplikt og samhandling innenfor rus og psykisk helsearbeid 17.04.2018

Publisert: 8. januar 2018

Sist oppdatert: 2. april 2018 kl. 20:49