Program: Tidlig inn (TI)

Program: Tidlig inn (TI)

TI er et opplæringstilbud til kommunene som gir fagfolk økt kompetanse til å snakke om sårbare temaer som psykisk helse, rus- og voldsproblematikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Laster Hendelser

Mål
Å gi kommunene trygge ansatte når det gjelder tidlig intervensjon og tidlig identifikasjon. Ansatte og ledere skal bli tryggere når de spør om psykisk helse, rus-og voldsproblematikk.

Målgruppe
Ansatte i svangerskapsomsorg og ved helsestasjon, barneverntjeneste og rustjeneste. Aktuelt også for familiesenter, PPT og Barne- og ungdompsykiatrien.

Vi tilbyr

Fem dagers undervisning som arrangeres i den enkelte kommune. Det forutsettes at kommunen tar ansvar for veiledning til de som skal benytte kartleggingsverktøyene. Programmet går over ca et år.

Sentralt i opplæringen er

  • Alkohol og graviditet. Hvordan skader alkohol fosteret. Bruk av kartleggingsinstrumentet TWEAK
  • Psykiske vansker under graviditet og småbarnsfase. Bruk av kartleggingsverktøyet EDPS og støttesamtaler
  • Vold under graviditet og i småbarnsfasen. Kartleggingsverktøyet AAS.
  • Opplæring i Motiverende Intervju og støttesamtaler.
  • Utvikling av kommunens tverrfaglige samarbeid rundt familier med komplekse problemer.

Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over fem dager. Kommunen beslutter hvilke verktøy og rutiner de ønsker å implementere.

Praktisk gjennomføring

Ingen deltakeravgift men kommunen står selv som arrangør av kurssamlingene.

Følgende kommuner har deltatt

Drammen, Nes, Flå, Mandal, Lindesnes, Marnadal, Åseral, Hægbostad, Audnedal, Re, Holmestrand, Hof, Lardal, Lier, Arendal, Birkenes, Lillesand,Vennesla, Skien og Kongsberg.

Tvedestrand, Åmli, Gjerstad og Vegårshei er i gang med opplæringen.

Nasjonal nettressurs

Les mer om opplæringsprogrammet på den nasjonale nettsiden om Tidlig Inn

Se alle kurs
Se avholdte kurs
Skreddersydde kurs

Publisert: 30. oktober 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:59