Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Det ufødte barnet og små barn trenger at noen fanger dem opp når foreldrene strever.

Formålet med Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. Målgruppen får opplæring i kartleggingsverktøy og metoder for samtale om rus, psykisk helse og vold for å sikre en forsvarlig tjeneste. Se nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorghelsesstasjon og skolehelsetjenesten og forskrift for helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Tidlig Inn 13.10.2020, dag 3

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Publisert: 28. januar 2020

Sist oppdatert: 16. september 2020 kl. 13:04