Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Din kommune har tidligere deltatt i Tidlig Inn, som er et opplæringsprogram i hvordan samtale om rus, vold og psykisk helse i svangerskap og småbarnstid, – og om tverrfaglig samarbeid.

Vi ønsker å invitere til en samling der det ikke er om å gjøre å være «best i klassen», men der vi kan snakke sammen om fag, utfordringer og ikke minst inspirere hverandre i oppdraget vi har i de nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen og ved helsestasjonen.

Vi inviterer to personer fra hver av kommunene (kontaktperson og veileder i Tidlig Inn),
til inspirasjonsdager i vår region. For at det ikke skal bli så langt å reise, arrangerer vi to dager (med likt innhold)

Tidlig Inn veiledersamling, Sandefjord 09.12.2020

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Tidlig Inn veiledersamling, Kristiansand 15.12.2020

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Publisert: 6. oktober 2020

Sist oppdatert: 8. oktober 2020 kl. 14:24