Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Målsetting med konferansen:
På «Ungdatakonferansen Ung i Agder 2019» vil hovedfunnene fra Ungdata-undersøkelsen i Agder presenteres og diskuteres – både med ungdommene selv, med de som er tett på ungdommene og med ungdomsforskere. Foredragsholderne vil gi innblikk i utfordringer og muligheter ungdommene, og de som arbeider for og med barn og unge, møter i sin hverdag.

Kvotering:
Med 30 kommuner, 27 videregående skoler og andre interesserte aktører i Agder, håper vi på godt oppmøte på konferansen. Vi har 300 plasser totalt, så det er i første omgang satt av et begrenset antall plasser til hver kommune/videregående skole/andre aktører.

Informasjon om kvotering pr. kommune er sendt til Ungdata-koordinatorene i kommunen pr. e-post. Dere kan også kontakte oss for mer informasjon om kvotering eller informasjon om hvem som er Ungdata-koordinator i kommunen: rosanne.kristiansen@korus-sor.no.

Vi ber dere samordne dere innad i kommunene/i egen institusjon/egen enhet før dere melder dere på konferansen.

Skulle det være et særskilt behov for å delta med flere enn det antall representanter dere har blitt tildelt, vennligst send en forespørsel til rosanne.kristiansen@korus-sor.no

Etter påmeldingsfristen 26. september er det førstemann-til-mølla, dersom det fortsatt er ledige plasser. Dette vil da bli annonsert.

Vi åpner for å melde seg på kun en av dagene, men vil prioritere deltakere som kan begge dagene. Prisen er på kr 750,- uten overnatting, uavhengig av type påmelding og kr 1 150,- for begge dagene inkl. middag og overnatting.
NB! Påmeldte deltakere som ikke møter eller melder seg av etter 29. oktober uten gyldig begrunnelse, vil bli belastet de faktiske kostnadene for konferansen.

Du vil få beskjed om du har fått plass på konferansen innen mandag 30. september. 

Ung i Agder 2019

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Konferanse med middag og overnatting i enkeltrom 05.-06.11, kr 1 150,-

Konferanse med middag og overnatting i dobbeltrom 05.-06.11, kr 1 150,-

Konferanse begge dager, kr 750,-

Konferanse kun tirsdag 5. november, kr 750,-

Konferanse kun onsdag 6. november, kr 750,-

NB! Påmeldte deltakere som ikke møter, eller melder seg av etter 29. oktober uten gyldig begrunnelse, vil bli belastet de faktiske kostnadene for konferansen.

Publisert: 29. mai 2019

Sist oppdatert: 28. oktober 2019 kl. 12:41