Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Målsetting med konferansen:
På konferansen «Ung i Telemark 2018 – Ungdommenes stemmer» vil hovedfunnene fra Ungdata-undersøkelsen i Telemark presenteres og diskuteres – både med ungdommene selv, med de som er tett på ungdommene og med ungdomsforskere. Foredragsholderne vil gi innblikk i utfordringer og muligheter ungdommene, og de som arbeider for og med barn og unge, møter i sin hverdag.

Kvotering:
Med 18 kommuner, 13 videregående skoler og andre interesserte aktører i Telemark, håper vi på godt oppmøte på konferansen. Vi har 250 plasser totalt, så det er i første omgang satt av et begrenset antall plasser til hver kommune/videregående skole/andre aktører.

Informasjon om kvotering pr. kommune er sendt til Ungdata-koordinatorene i kommunen pr. e-post (https://www.korus-sor.no/verktoy-old/ungdata/ung-i-telemark/kontaktpersoner-i-kommunene/). Dere kan også kontakte oss for mer informasjon om kvotering: rosanne.kristiansen@korus-sor.no.

Vi ber dere samordne dere innad i kommunene/i egen institusjon/egen enhet før dere melder dere på konferansen.

Skulle det være et særskilt behov for å delta med flere enn det antall representanter dere har blitt tildelt, vennligst send en forespørsel til rosanne.kristiansen@korus-sor.no

Etter påmeldingsfristen 9. oktober er det førstemann-til-mølla, dersom det fortsatt er ledige plasser.
Vi åpner for å melde seg på kun en av dagene, men vil prioritere deltakere som kan begge dagene. Prisen er på 800,- uten overnatting, uavhengig av type påmelding.

Du vil få beskjed om du har fått plass på konferansen innen onsdag 10. oktober.

Ung i Telemark 2018

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Konferanse med middag og overnatting i enkeltrom, kr 1 295,-

Konferanse med middag og overnatting i dobbeltrom, kr 1 295,-

Konferanse begge dager, kr 800,-

Konferanse kun tirsdag 20. november, kr 800,-

Konferanse kun onsdag 21. november, kr 800,-

NB! Påmeldte deltakere som ikke møter, eller melder seg av etter 9. november uten gyldig begrunnelse, vil bli belastet de faktiske kostnadene for konferansen.

Publisert: 25. mai 2018

Sist oppdatert: 19. november 2018 kl. 12:23