Laster Arrangementer

KoRus Sør og Vestfold og Telemark fylkeskommune inviterer til Ungdata-konferanse. 

Målsetting med konferansen:
På konferansen «Ung i Vestfold og Telemark 2021» vil hovedfunnene fra Ungdata-undersøkelsen i Vestfold og Telemark presenteres og diskuteres – både med ungdommene selv, med de som er tett på ungdommene og med ungdomsforskere. Foredragsholderne vil gi innblikk i utfordringer og muligheter i møte med ungdommer.

Kvotering:
Med 23 kommuner, 22 videregående skoler og mange andre interesserte aktører i Vestfold og Telemark, håper vi på godt oppmøte på konferansen. Vi har 350 plasser totalt. Vi håper alle interesserte får plass, men tar forbehold om at vi vil kvotere dersom konferansen blir full.

Vi åpner for påmelding til kun en av dagene, men vil prioritere deltakere som kan begge dagene hvis vi må prioritere. Prisen er på kr 500,- uten overnatting, uavhengig av type påmelding og kr 1 000,- for begge dagene inkl. middag og overnatting.

NB! Påmeldte deltakere som ikke møter eller melder seg av etter 7. november uten gyldig begrunnelse, vil bli belastet de faktiske kostnadene for konferansen.

Du vil få beskjed om du har fått plass på konferansen innen fredag 15. oktober. 

Ung i Vestfold og Telemark 2021

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Konferanse m/middag i enkeltrom, kr 1 000,-
Konferanse m/middag i dobbeltrom, kr 1 000,-
Konferanse begge dager, kr 500,-
Konferanse kun 06.12, kr 500,-
Konferanse kun 07.12, kr 500,-

NB! Påmeldte deltakere som ikke møter eller melder seg av etter 7. november uten gyldig begrunnelse, vil bli belastet de faktiske kostnadene for konferansen.

Publisert: 16. juni 2021

Sist oppdatert: 8. oktober 2021 kl. 13:12