Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

KoRus Sør og Vestfold og Telemark fylkeskommune inviterer til Ungdata-konferanse. 

Målsetting med konferansen:
På konferansen «Ung i Vestfold og Telemark 2021» vil hovedfunnene fra Ungdata-undersøkelsen i Vestfold og Telemark presenteres og diskuteres – både med ungdommene selv, med de som er tett på ungdommene og med ungdomsforskere. Foredragsholderne vil gi innblikk i utfordringer og muligheter i møte med ungdommer.

NB! Påmeldte deltakere som ikke møter eller melder seg av etter 7. november uten gyldig begrunnelse, vil bli belastet de faktiske kostnadene for konferansen.

Konferanse m/middag i enkeltrom, kr 1 000,-
Konferanse m/middag i dobbeltrom, kr 1 000,-
Konferanse begge dager, kr 500,-
Konferanse kun 06.12, kr 500,-
Konferanse kun 07.12, kr 500,-

NB! Påmeldte deltakere som ikke møter eller melder seg av etter 7. november uten gyldig begrunnelse, vil bli belastet de faktiske kostnadene for konferansen.

Publisert: 16. juni 2021

Sist oppdatert: 10. desember 2021 kl. 16:39