Ungdata i Viken 2020

Forsiden/Kurs, Ungdom/Ungdata i Viken 2020

Ungdata i Viken 2020

Laster Hendelser

Ungdata-undersøkelsen gjennomføres i 19 kommuner i Viken (tidligere Buskerud) Vi inviterer til seminar hvor følgende vil bli lagt fram: hovedfunnene fra undersøkelsen, ungdoms kommentarer på funnene, noen eksempler på hvordan jobbe med resultatene i etterkant, mediehåndtering og hvordan tolke rapportene kommunene og de videregående skolene har mottatt.

Ungdata i Viken 2020

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Ingvild Vardheim 
Spesialrådgiver, KoRus – Sør

Rosanne Kristiansen
Spesialrådgiver, KoRus – Sør

Frøydis Straume
SLT koordinator Skien kommune

Knut Olav Andersen
Tilretteleggingsleder/inntaksansvarlig, Hønefoss vgs

Carsten Øhrn
Rådgiver kommunikasjon, Buskerud fylkeskommune