Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Vi beklager å måtte meddele at alle våre arrangementer avlyses til og med mai 2020, på bakgrunn av smittefaren for koronaviruset. Vi vil, så langt det lar seg gjøre, finne nye datoer for de planlagte arrangementene våre.

Ungdata-undersøkelsen gjennomføres i 19 kommuner i Viken (tidligere Buskerud) Vi inviterer til seminar hvor følgende vil bli lagt fram: hovedfunnene fra undersøkelsen, ungdoms kommentarer på funnene, noen eksempler på hvordan jobbe med resultatene i etterkant, mediehåndtering og hvordan tolke rapportene kommunene og de videregående skolene har mottatt.

Ingvild Vardheim 
Spesialrådgiver, KoRus Sør

Rosanne Kristiansen
Spesialrådgiver, KoRus Sør

Frøydis Straume
SLT koordinator Skien kommune

Knut Olav Andersen
Tilretteleggingsleder/inntaksansvarlig, Hønefoss vgs

Carsten Øhrn
Rådgiver kommunikasjon, Buskerud fylkeskommune

Publisert: 7. februar 2020

Sist oppdatert: 12. mars 2020 kl. 14:22