Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Regionsenter for barn og unges psykiske helse og KoRus Sør ønsker å tilby jevnlige arrangementer til deg som arbeider med psykisk helse og rus i kommunen. Målet er å gi faglig påfyll i hverdagen og å skape nettverk. Gjennom nettverkssamlingene kan du bli bedre kjent med fagpersoner og prosjekter som kan være nyttig for deg i ditt arbeid.

På nettverkssamlingene er det lagt opp til at deltakerne i grupper aktivt skal arbeide med å diskutere ulike problemstillinger av relevans med tanke på tematikken som tas opp.

Kursets mål

 • Kvalitet og systematikk i rusfaglig arbeid med ungdom
 • Praktiske grep innen forebygging og behandling av ungdom som strever med rus

Inntil videre vil arrangementene være nettbaserte (Zoom) og arrangementene er for ansatte i region Øst og Sør.

Lenken til Zoom-arrangementet og påloggingskode blir sendt ut til påmeldte deltakere i forkant av arrangementet.

08.30 – 09.00: Innlogging Zoom

09.00 – 09.45: Første økt – 45 minutter

 • Velkommen, introduksjonsrunde med alle deltakere, v/ Anne-Kristin Imenes, KoRus-Sør
 • «Rusutfordringer hos ungdom: Hvordan velge riktig tiltak på riktig nivå; individ gruppe eller system?» v/Asle Bentsen, KoRus-Sør.
 • Gruppeoppgaver i breakout-rooms: Refleksjon og bli kjent på tvers

Pause

09.50 – 10.35: Andre økt – 45 min

 • Hvordan hjelper vi tenåringer som strever med rus? – Gode verktøy i rusfeltet: «Dette er lurt» v/Eva Linn Lilleheil og Reidar Pettersen Vibeto, KoRus-Sør
 • Gruppeoppgaver i breakout-rooms
 • Fellessamtale 5 min: Har du spørsmål til Eva Linn og Reidar?

Pause

10.40 – 11.30: Tredje økt – 45 min

 • Innlegg 20 min: Fra kommunal hverdag: «Sånn kan vi gjøre det» v /Kjetil Haugersveen, SLT i Porsgrunn kommune, koordinator og primus motor i prosjekt «Rocket man», et tiltak for ungdom som strever. Fokus på rask handling, ungdommenes ressurser, medvirkning og fellesskap, og ungdom som hjelper ungdom.
 • En ungdom fra Rocket man forteller: Hva virker?
 • Refleksjon: Hva skal til for å gjøre noe tilsvarende i din kommune? Hva mer trenger du å vite?
 • Oppsummerende fellessamtale (10 min).

AVSLUTNING

Anne-Kristin Imenes, KoRus Sør
Asle Bentsen, KoRus Sør
Eva Linn Lilleheil og Reidar Pettersen Vibeto, KoRus Sør
Kjetil Haugersveen, SLT i Porsgrunn kommune, koordinator og primus motor i prosjekt «Rocket man»

Publisert: 24. februar 2021