Arbeid med rus og psykisk helse – en helhetlig tilnærming

Forsiden/Arbeid med rus og psykisk helse – en helhetlig tilnærming

Arbeid med rus og psykisk helse – en helhetlig tilnærming

Laster Hendelser
  • Dette kurset er avholdt.

Når mennesker med rusmiddellidelser ønsker støtte i endringsprosesser må de møtes med varme, klokhet og helhetlig innsats. Hva man kan gjøre når, er nødvendige overveielser for behandlere og brukere.

På dette kurset får deltakerne bli kjent med en oversiktlig og helhetlig fremgangsmåte («Behandlingshuset»).

Den tar hensyn til hva som skal til for å gi tilpasset hjelp og den gir hjelperne verktøy for å integrere kunnskap og metoder de allerede besitter og gjøre valg som virker. Stabiliseringsbehandling, relasjonskompetanse, reguleringsstøtte, brukerperspektivet, terapeutisk vekst og recovery er viktige elementer i dette.

Deltakerne får også bli kjent med kartleggingsverktøy for rus og psykisk helse og med verktøy for evaluering av behandlingen. Kurset blir lagt opp praksisnært med variasjon mellom undervisning, refleksjon, ferdighetstrening og egenarbeid.

Se alle kurs