Kurs

Podkast
Videoer

Kurs om barn og familier

Opplæring ved forespørsel.

Elever og rus (tidl. Kjentmann) Vestfold og Telemark

Dag 1: 1. september, digital samling Dag 2 og 3: 22. og 23. september, fysisk samling Dag 4: 4. november, digital samling Dag 5: 9. november

Elever og rus (tidl. Kjentmann) Buskerud-delen av Viken fylke

Dag 1: 2. september, digital samling Dag 2 og 3: 15. og 16. september, fysisk samling Dag 4: 4. november, digital samling Dag 5. 5. november

Motiverende Intervju (MI), Agder

20.-21. oktober og 10. november

Pakkeforløp

27. og 28. oktober

Motiverende Intervju (MI), Vestfold og Telemark

03.-04. november og 24. november

Se også kurs ved andre kompetansesentre i vår region: RVTS og RBUP

Programmer

Program: Kjærlighet og grenser

Forebyggingsprogram rettet mot ungdom. Opplæring ved forespørsel.

Program: Tidlig inn (TI)

Utviklingsprogram for kommunene. Opplæring ved forespørsel.

Program: Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Utviklingsprogram for kommunene. Opplæring ved forespørsel.

Skreddersydde kurs

I tillegg til alt som er fastsatt, tilbyr vi kurs og foredrag på forespørsel. Tilbudene er fleksible, og vi kan bidra med korte og lengre opplegg som omfatter kartlegging, veiledning og utvikling i kommuner. Eksempel på aktuelle temaer: ROP, Brukerplan, MI, HKH, Ungdom og rus, Gravide og rus, Mindfulness og mye mer.

Publisert: 13. juli 2016

Sist oppdatert: 23. mars 2021 kl. 08:21