Kurs og programmer

Forsiden/Kurs og programmer

Kurs og programmer

Se avholdte kurs
Skreddersydde kurs

Opplæring i «Kjentmann»

23. august, 6. september, 17. og 18. september, 18. oktober

BrukerPlan Agder

20. september

Barnet & Rusen 2018

Tirsdag 25. - torsdag 27. september

Program: Kjærlighet og grenser

Forebyggingsprogram rettet mot ungdom. Opplæring ved forespørsel.

Program: Barn i rusfamilier (BIR)

Utviklingsprogram for kommunene. Opplæring ved forespørsel.

Program: Tidlig inn (TI)

Utviklingsprogram for kommunene. Opplæring ved forespørsel.

Program: Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Utviklingsprogram for kommunene. Opplæring ved forespørsel.

Skreddersydde kurs

I tillegg til alt som er fastsatt, tilbyr vi kurs og foredrag på forespørsel. Tilbudene er fleksible, og vi kan bidra med korte og lengre opplegg som omfatter kartlegging, veiledning og utvikling i kommuner. Eksempel på aktuelle temaer: ROP, Brukerplan, MI, HKH, Ungdom og rus, Gravide og rus, Mindfulness og mye mer.

35 90 47 00
korus@borgestadklinikken.no