Kurs

Podkast
Videoer

Se også kurs ved andre kompetansesentre i vår region: RVTS og RBUP

Skreddersydde kurs

I tillegg til alt som er fastsatt, tilbyr vi kurs og foredrag på forespørsel. Tilbudene er fleksible, og vi kan bidra med korte og lengre opplegg som omfatter kartlegging, veiledning og utvikling i kommuner. Eksempel på aktuelle temaer: ROP, Brukerplan, MI, HKH, Ungdom og rus, Gravide og rus, Mindfulness og mye mer.

Publisert: 13. juli 2016

Sist oppdatert: 26. april 2022 kl. 13:19