Alle kurs, programmer og utviklingsprogram

Forsiden/Kurs og programmer/Alle kurs, programmer og utviklingsprogram

Alle kurs, programmer og utviklingsprogram

Regionalt opplæringsprogram i gruppebasert behandling av mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk (RGO)

10. mai, 7. juni, 13. september, 18. oktober, 29. november, 10. januar 2020, 14. februar 2020

Program: Kjærlighet og grenser

Forebyggingsprogram rettet mot ungdom. Opplæring ved forespørsel.

Program: Tidlig inn (TI)

Utviklingsprogram for kommunene. Opplæring ved forespørsel.

Program: Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Utviklingsprogram for kommunene. Opplæring ved forespørsel.

Kurs om barn og familier

Opplæring ved forespørsel.

Fokus på far!

25. februar 2020

Se avholdte kurs
Skreddersydde kurs