Program: Kjærlighet og grenser

Forebyggingsprogram rettet mot ungdom. Opplæring ved forespørsel.

Program: Tidlig inn (TI)

Utviklingsprogram for kommunene. Opplæring ved forespørsel.

Program: Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Utviklingsprogram for kommunene. Opplæring ved forespørsel.

Kurs om barn og familier

Opplæring ved forespørsel.

Elever og rus (tidl. Kjentmann) Vestfold og Telemark

Dag 1: 1. september, digital samling Dag 2 og 3: 22. og 23. september, fysisk samling Dag 4: 4. november, digital samling Dag 5: 9. november

Elever og rus (tidl. Kjentmann) Buskerud-delen av Viken fylke

Dag 1: 2. september, digital samling Dag 2 og 3: 15. og 16. september, fysisk samling Dag 4: 4. november, digital samling Dag 5. 5. november

Motiverende Intervju (MI), Agder

20.-21. oktober og 10. november

Pakkeforløp

27. og 28. oktober

Motiverende Intervju (MI), Vestfold og Telemark

03.-04. november og 24. november

Publisert: 26. juli 2016

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56