I 2020 døde 324 personer av overdoser, noe som er det høyeste tallet på tjue år. Stortinget har vedtatt en overdosestrategi basert på en nullvisjon:

Vi har en visjon om at samfunnet skal bistå brukere av illegale rusmidler på en slik måte at ingen mister livet av sitt rusmiddelbruk.

Regionalt nettverk

Kommunene har ansvar for å yte nødvendige helse- og sosialtjenester til personer med rusmiddelproblemer. I KORUS Sør drifter vi et regionalt overdosenettverk, som består av kommuner i Vestfold og Telemark, Agder og Viken. Nettverket har søkelys på skadeforebyggende og livreddende tiltak som utdeling av nalokson nesespray (motgift ved overdose), førstehjelpskurs og opplæring i bruk av røykefolie. Sistnevnte tiltak kalles SWITCH-kampanjen, der målet er å få flere brukere til å røyke heroin, fremfor å innta det med sprøyte.

Webinar om overdoseforebygging

Høsten 2021 tilbyr KORUSene en digital opplæringsrekke der målet er å øke kommunenes kunnskap om overdoser, og få gode tips til forebygging. Webinarene er gratis og åpne for alle interesserte.

Opplæringsrekken finner du her: Webinarrekke overdose høsten 2021 – lokalt forebyggende arbeid.

Ønsker du kunnskap eller informasjon om nasjonal overdosestrategi, eller hvordan din kommune kan jobbe lokalt med overdoseforebygging? Ta kontakt med Eva Linn W. Lilleheil eller Karin Gustavsen.

Publisert: 8. september 2021