Vi er 18 engasjerte fagfolk som formidler og bygger opp rusfaglig kompetanse i Vestfold og Telemark, Agder og deler av Viken (tidligere Buskerud). Vi er opptatt av hvilke konsekvenser rusmiddelbruk får for den enkelte, familien og andre berørte.

Vi tilbyr tjenester til ansatte i
• kommuner
• spesialisthelsetjenesten
• frivillige organisasjoner
• andre aktører på rusfeltet

Våre samarbeidspartnere er blant andre Statsforvalteren, Fylkeskommunen og kompetansemiljøer innenfor rus, psykisk helse, vold og traumer.

Vi er eid av Blå Kors Borgestadklinikken, og får et årlig Tilskuddsbrev og finansiering fra Helsedirektoratet.

Se våre videoerkurs og programmer, og lytt til vår podkast.

Vi anbefaler også disse nettsidene til deg som jobber med rus eller forebygging i kommunen:

Forebygging.no

Kommunetorget.no

Snakkomrus.no

Fakta om rusmidler

Rustelefonen:

05888

Postadresse:
KORUS Sør
Borgestadklinikken Blå Kors
Postboks 1  Sentrum
3701 Skien

Meld deg på vårt nyhetsbrev:

Publisert: 13. juli 2016

Sist oppdatert: 18. mars 2022 kl. 13:21