KoRus Sør – et kompetansesenter på rusfeltet

Forsiden/KoRus Sør – et kompetansesenter på rusfeltet

KoRus Sør – et kompetansesenter på rusfeltet

Vi er 19 engasjerte fagfolk som formidler og bygger opp rusfaglig kompetanse i Vestfold og Telemark, Agder og deler av Viken (tidligere Buskerud). Vi er opptatt av hvilke konsekvenser rusmiddelbruk får for den enkelte, familien og andre berørte.

Vi tilbyr tjenester til ansatte i
• kommuner
• spesialisthelsetjenesten
• frivillige organisasjoner
• andre aktører på rusfeltet

Våre samarbeidspartnere er blant andre Fylkesmannen, Fylkeskommunen og kompetansemiljøer innenfor rus, psykisk helse, vold og traumer.

Vi er finansiert av Helsedirektoratet, og Blå Kors Borgestadklinikken er vår eier.

Se våre kurs og programmer

Vi anbefaler også disse nettsidene til deg som jobber med rus eller forebygging i kommunen:

Forebygging.no

Kommunetorget.no

Snakkomrus.no

Rustelefonen:

05888

Ledig stilling
Våre ansatte
35 90 47 00
post@korus-sor.no
Kongensgate 33, 3717 Skien

Postadresse:
KoRus Sør
Borgestadklinikken Blå Kors
Postboks 1  Sentrum
3701 Skien

Meld deg på vårt nyhetsbrev: