2021

Det siste året har puber og restauranter hatt begrenset åpningstider med hensyn til smittevern, men hva kan konsekvensene være for den daglige gjesten? Kan puben som en sosial arena være med på å forebygge ensomhet? Spesialrådgiver Nina Sterner har skrevet en mastergradsavhandling om puben som en helsefremmende arena, og diskuterer dette temaet med spesialrådgiver Asle Bentsen.

Seniorrådgiver Fred Rune Rahm snakker med spesialrådgivere Reidar Pettersen Vibeto og Asle Bentsen og snakker om hvordan det å komme ut i frisk luft kan hjelpe på psykisk helse og rusproblematikk. Den mørke og kalde vinteren, og koronarestriksjoner på toppen har kanskje gjort at flere har følt på ensomhet enn tidligere. Dørstokkmila for å komme seg ut, kan også føles lenger når det er kaldt ute.

Dette er den andre episoden i serien om utarbeiding av kommunal samhandlingsmodell. I denne andre episoden møter dere også spesialrådgiver Liv Drangsholt ved KORUS Sør og prosjektleder for Larvik, Elin Fosse Stangeby. I den første episoden konsentrerte vi oss om oppstart av prosjekt og kartlegging. Nå er tema innholdet i en kommunal samhandlingsmodell på individ-, enhets- og kommunenivå. De drøfter også hvordan kommunen kan nyttiggjøre seg modellen i det videre arbeidet.

Kommuner som får tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn må utarbeide en tverrsektoriell samhandlingsmodell på individ-, enhets- og kommunenivå. Det er et viktig, spennende og omfattende arbeid. I denne episoden har spesialrådgiver Liv Drangsholt ved KORUS Sør en samtale med prosjektleder i Larvik, Elin Fosse Stangeby. Tema er i hovedsak knyttet til Larvik kommunes oppstart av prosjektarbeidet, og det første kartleggingsarbeidet de gjorde. I kommunen erfarte de at selve kartleggingsarbeidet var en nyttig prosess.

Her finner dere gode tips.

2020

Høsten er kommet, og dagene blir kortere. Grått, trist og regnfullt kan det være, og flere av oss opplever november som årets tyngste måned. Samtidig kan det å være ute om høsten være til stor glede og nytte for oss alle, og har flere helsefordeler. Kanskje er det å komme seg over dørstokken den største hindringen? Seniorrådgiver Fred Rune Rahm og spesialrådgivere Asle Bentsen og Reidar Pettersen Vibeto tar opp dette.

Samarbeid og nettverk er i vinden, ikke minst i kompetansemiljøer som KoRus Sør er en del av. Seniorrådgiver Fred Rune Rahm diskuterer dette med spesialrådgiver Asle Bentsen og virksomhetsleder Anne-Cathrine Utsigt.

Sommeren er en fin tid til å være ute og bruke naturen, men det kan også by på utfordringer for familier og personer med et rusproblem. Alkoholkonsumet øker ofte i ferien, og for noen kan det være vanskelig å få hjelp når kapasiteten for ressurser er redusert. Spesialrådgivere Reidar Pettersen Vibeto og Asle Bentsen diskuterer dette i sesongens siste episode.

– Om man ser mer gjennom frontruta enn i bakspeilet når man kjører bil, går det som regel bra. Det samme gjelder i livet, se frem, sier brukerrepresentant Tommy Sjåfjell. Sammen med seniorrådgiver Fred Rune Rahm blir fokuset på rus i rusbehandling diskutert fra et brukerperspektiv.

Å komme seg ut i naturen har flere helsefordeler. Seniorrådgiver Fred Rune Rahm og spesialrådgiver Reidar Pettersen Vibeto sitter ute i Brekkeparken i Skien og snakker om hvordan naturen kan brukes som en del av behandling, mindfullness og læring.

Vi skiller ofte mellom illegale rusmidler og alkohol når det kommer til rusmisbruk. I denne episoden snakker seniorrådgiver Fred Rune Rahm sammen med seniorrådgiver Eli Marie Wiig og brukerrepresentant Tommy Sjåfjell om hvordan vi snakker om alkohol i forhold til andre rusmidler, hvilke konsekvenser rusmisbruk har, og hvordan det kan ses på i et generasjonsperspektiv.

Seniorrådgiver Fred Rune Rahm tar for seg evidensbegrepet sammen med seniorrådgiver Eli Marie Wiig og spesialrådgiver Asle Bentsen. Hva er evidens og hvordan bruker vi det i praksis?

Seniorrådgiver Fred Rune Rahm i KoRus Sør diskuterer sammen med Tron Svagård i Mestringshusene om håpets betydning for mennesker flest, men også spesielt for mennesker i kriser, for psykisk helse og rus.

Rådgiver Helge Fredriksen og spesialrådgiver Reidar Pettersen Vibeto diskuterer sammen med lege og seniorrådgiver Fred Rune Rahm om hvordan rusbrukere kan bli brukt som arbeidsressurs både i koronatider og i en vanlig hverdag. I tillegg snakkes det om lavterskeltilbud, grønn omsorg og Recovery.

I denne episoden snakker lege og seniorrådgiver Fred Rune Rahm, psykologspesialist Anne-Kristin Imenes og kommunikasjonsrådgiver Charlotte Barstad ved KORUS Sør hvordan vi lever med usikkerheten i disse uvanlige tider. Det blir også diskutert hvordan angst påvirker atferden vår og hva vi må unngå for egen følelsesregulering.

2018

Ingjerd Meen Lorvik er psykologspesialist og seniorrådgiver i Borgestadklinikken. Hun er leder av Norsk forening for spillproblematikk, og har i mange år jobbet med spillavhengighet og behandling.

Gutter og menn tenker annerledes enn kvinner, og oppfører seg annerledes enn kvinner. Når gutter og menn får problemer med utvikling eller skjevutvikling, vil de for det meste møte kvinner i hjelperollen. Vil kjønnsdimensjonen stå i veien for at gutter og menn får den hjelpen de trenger? I denne episoden reflekterer Tove Mathiesen, Titti Huseby og Fred Rune Rahm rundt denne utfordringen.

2017

Lillesand kommune ønsket innspill fra barn og unge til kommuneplanen. Og da valgte de Fotostemmer som metode. 2 dagers workshop endte opp med en rekke innspill til kommunen, og innspillene ble dokumentert gjennom fotografier. Takk til 10 ungdommer og en håndfull voksne som gjorde dette mulig.

Om valg av behandlingsmetode i rusbehandling. Pasienten/brukeren skal kunne medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Kommunens perspektiv. Samtale med Bjørgunn Nyhuus Gram, Drammen kommune

Tema: Brukermedvirkning i valg av behandlingssted og behandlingsmetode, sett fra et brukerperspektiv. I denne episoden deltar Tommy Sjåfjell, som representerer brukerorganisasjonen A-larm og sitter i brukerrådet ved Borgestadklinikken.

Første episode om første punkt i rusbehandlingsretningslinjen med Tove Mathisen, psykologspesialist ved Borgestadklinikken. Denne episoden handler om pasientens helsetjeneste og om hvordan pasientens/brukerens medvirkning i valg av behandling best kan ivaretas, og hvilke hensyn det må legges vekt på.

Vi snakker om tilvenning og avhengighet generelt i lys av B.F. Skinners teorier om det som kalles operant betinging. Det er mekanismen om en tillært avhengighet eller tilvenning med bakgrunn i adferd som forsterkes eller svekkes med bakgrunn i konsekvensene. Rus behandles spesielt, med referanse bl.a. til Fred Nyman som kaller avhengighet en patologisk læring.

Mens vi veldig ofte presenterer hva som skal, eller bør, gjøres, har vi erfaring med at tjenestene opplever det som nyttig og nødvendig, men at de ønsker mer konkret veiledning i hvordan data og retningslinjer skal omsettes til noe som oppleves konkret nyttig i den enkeltes arbeidssituasjon. «Hva» er nødvendig både for å vite hvordan situasjonen er, og som en kvalitetssikring av tjenestene, men at det er nødvendig med noe mer for å omsette dette til praksis.

Med bakgrunn i Barne- og likestillingsminister Solveig Hornes debattinnlegg i VG 8. mars 2017, om familievold som en viktig likestillingssak, diskuterer vi sammenhengen mellom familievold, rus og alkoholpolitikk. Deltakere: Titti Huseby, Asle Bentsen, Reidar Vibeto Pettersen og Fred Rune Rahm.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Publisert: 6. april 2020

Sist oppdatert: 14. september 2021 kl. 13:14