De senere årene har en rekke fagmiljøer tatt til orde for at innbyggernes stemme må trekkes mye mer aktivt inn når vi skal utvikle fag og tjenester. Likevel er det en del som strever med å gjøre dette på systematiske måter. For hva betyr det egentlig at innbyggerne skal være med å utvikle?

KoRus – Sør har i to år koordinert et nasjonalt arbeid for landets Koruser der vi har sett på hva som er viktig når vi skal utvikle offentlige tjenester. For det første må vi ha et felles kunnskapsgrunnlag, altså et felles fundament i tjenestene. Dette skal ligge til grunn for å utvikle faget vårt og tjenestene. Og det er her kjernen ligger; Når vi skal utvikle og etablere det grunnlaget som skal ligge til grunn for offentlige tjenester og tilbud, må vi ha med erfaring og kunnskap fra de som bruker tjenestene (innbyggerne), fra ansatte og fra forsking. Det er ikke slik at det er tilstrekkelig at forskeren spør innbyggere. Nei, innbyggerne må komme til orde direkte. Dette gjelder også når vi sitter sammen med den enkelte innbygger/bruker i samtale, møter osv. Da skal vi legge til rette for at hver enkelt kommer til orde og kan fortelle hva som er grunnen til at de trenger bistand eller hjelp; «Hva er viktig for deg?», altså hva som er behovet og hvordan det bør møtes. Det er dette vi betegner som behovsdrevet tjenesteutvikling. Det er mange innbyggere, både barn, unge og voksne, som forteller at de ikke opplever å bli ordentlig lyttet til og de føler at de ikke får fortalt hva det er som er viktig for dem.

Dersom vi skal utvikle våre kommunale fagpraksis, tilbud og tjenester i et samskapende fellesskap,  kreves det at vi har en systematisk tilnærming til en slik utvikling. Det skjer ikke av seg selv. Tvert i mot så praktiserer vi ofte på den måten vi er vant til. Ved Korus – Sør har vi nå over et par år utviklet vår egen kompetanse på dette området. Vi vil gjerne gå i dialog med dere om dere ønsker kompetansestyrking eller på andre måter vil utvikle dette området i egen kommune.

Publisert: 4. september 2020