Den nødvendige samtalen er en guide til en planlagt og godt forberedt samtale mellom profesjonelle
og foreldre. Den tar utgangspunkt i en bekymring for et barn, basert på konkrete og
systematiske observasjoner av barnet. Målet med samtalen er å etablere et samarbeid med
foreldre rundt tiltak som kan bedre barnets situasjon og fungering.

Ønsker du å kjøpe en trykket versjon av heftet + filmen på DVD, kontakt Hanne Kvammen.