«Rusavhengige mødre oppvokst i familier med rusproblemer – en kvalitativ studie av generasjonsoverføring av avhengighet»

Denne avhandlingen ble forsvart 2018-09-11 ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Sammenbindingen av avhandlingen er oversatt til norsk av forfatteren og publiseres via KoRus – Sør, september 2018. Originalversjonen er tilgjengelig via Universitetsbiblioteket i Oslo: https://www.duo.uio.no/handle/10852/64769