Gravide innlagt på Borgestadklinikken etter HOT § 10-3 i perioden 2011-2014 – sammenlignet med funnene fra 1996-2010

Kategori:

Beskrivelse

Denne rapporten bygger på kartlegginger i perioden 2011-2014, og sammenligner også funnene med data fra 1996 og fram til 2011. Rapporten er den 4. i rekka som omhandler gravide innlagt mot eget samtykke ved Borgestadklinikken.

Tilleggsinformasjon

Utgivelsesår

Emne

Forfatter

Rosanne Kristiansen