Gravide innlagt på Borgestadklinikken etter LOST § 6-2a i perioden 2009-2010

– sammenlignet med funnene fra 1996-2005 og 2006-2008

Kategori:

Tilleggsinformasjon

Utgivelsesår

Emne

Forfattere

Eli Marie Wiig
Ragnhild Lien Myrholt