– sammenlignet med funnene fra 1996-2005 og 2006-2008