Ressursheftet retter seg først og fremst mot ansatte i førstelinjetjenesten som er i kontakt med gravide og småbarnsforeldre. Vi håper også at det kan være til nytte for ansatte i spesialisthelsetjenesten. Det er stor variasjon i hvor omfattende problemene i den enkelte familien er. Målet er at heftet skal være nyttig i arbeidet med små og store utfordringer.

Du kan også få heftet tilsendt gratis ved å kontakte Hanne Kvammen