Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Forsiden/Rapporter/Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Kategori:

Beskrivelse

Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av en kartlegging av pårørendepasienter som er gjort i perioden 2009-2011. Materialet omfatter kun pasienter som har søkt behandling for egen del som et resultat av det å være pårørende. Kartleggingen følges opp hvert tredje år, og denne rapporten er den tredje i sitt slag fra Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken (KoRus – Sør).

Tilleggsinformasjon

Utgivelsesår

Emne

Forfatter

Rosanne Kristiansen