Recovering hope

Hjem/Film/Recovering hope

Recovering hope

Recovering hope

kr 0

«Recovering Hope» er en film om alkoholrelaterte fosterskader produsert av amerikanske Department of Health and Human Services.  I filmen møter du mødre som snakker om fortvilelse, skyld og skam fordi de har fått barn med en FAS/FAE skade. Filmen handler også om håp og nyorientering. Den gir videre mye fakta om de alkoholrelatete skadene. Filmen kan brukes f eks i undervisningssammenheng eller i behandlingsinstitusjoner.
Borgestadklinikken distribuerer filmen gratis  og har fått den oversatt til norsk.

Ønsker du filmen tilsendt? Bruk bestillingsskjema under.

Kategori:

Beskrivelse

Bestill publikasjon