Ungdata-undersøkelsen «Ung i Agder 2016» ble gjennomført på alle ungdomsskoler og videregående skoler i Agder våren 2016.

Undersøkelsen gir en oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen blant nesten 14 000 ungdommer i Agder, og er den største levekårsundersøkelsen som er gjennomført på Sørlandet.