Ungdata-undersøkelsen «Ung i Buskerud 2017» ble gjennomført på alle ungdomsskoler og videregående skoler i Buskerud våren 2017.

Undersøkelsen gir en oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen blant over 15 000 ungdommer i Buskerud.