Ungdata i kommunene – slik kan det gjøres

KoRus – Sør har erfart at Ungdata er et nyttig verktøy for kommunene. I dette heftet har vi samlet noen eksempler på hvordan kommuner jobber med resultatene fra undersøkelsen.

Kategori:

Tilleggsinformasjon

Emne