Rapporten baserer seg på undersøkelser gjennomført i 47 kommuner i 2012 – 2013.