Bok

  • Forside av boka Familieorientert rusmiddelbehandling
    Dette er en praktisk inspirasjonsbok for behandlere som møter rusrelatert problematikk i sin hverdag, og som ønsker og ser viktigheten av å arbeide med rusrelatert problematikk i et mer helhetsorientert og familieorientert perspektiv. Den er preget av det klinisk nære møtet og forsøker å beskrive hvordan en slik prosess kan foregå.
  • Forsiden av boka Jentesnakk
    Jentesnakk er en metode som brukes for å holde "jentegrupper", som er beskrevet denne håndboka “Mer jentesnakk – Hvordan og hvorfor jobbe med jenter i gruppe?” av Astrid Henriksen, Rønnaug Sørensen og Heidi Thommessen.KoRus - Sør tilbyr også kurs i metoden.Bruk skjemaet på denne siden for å bestille boken.
  • Bilde av boka Aldring og rusmidler
    Rusmidler har særlig stor betydning for unge og eldre, fordi dette er livsfaser hvor vi forandrer oss mye. Barn og ungdom har fått, og fortjener, mye oppmerksomhet. Til gjengjeld finnes svært lite fagstoff om eldre og rus. I boka "Aldring og rus" har vi samlet vår kompetanse på dette feltet.