Vi har laget flere korte videoer som kan brukes i undervisningen. Videoene retter seg mot ansatte i barnehager, skoler og hjelpetjenester. Videoene vil inngå i en serie på seks videoer:

1) Å legge grunnlaget
2) Spontane samtaler i to deler
3) Planlagte samtaler
4) Utfordringer
5) Samtaler i barnegrupper

Under hver video finner du også øvingssamlinger. Innføring og litteratur finner du her: Øvingssamling Innføring og Øvingssamling Litteratur

Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes deler eksempler og små fortellinger. Om din kommune ønsker mer, ta gjerne kontakt. Vi tilbyr også kurs og veiledning.

1. Å legge grunnlaget

Gode samtaler med barn handler om mye mer enn spørsmål og metode. Vi voksne glemmer lett at trygghet for å snakke er noe som må bygges over tid. Grunnlaget legges i hverdagssamtalene.

Last ned: Øvingssamling 1 BHG

2. Spontane samtaler, del 1

All kommunikasjon inneholder følelser. En god samtale møter disse følelsene, både verbalt og nonverbalt. Vi snakker så barn får lyst til å lytte, og lytter så barn får lyst til å snakke.

Last ned: Øvingssamling 2 BHG

3. Spontane samtaler, del 2

Mange barn strever med voksnes spørsmål. ”Vet ikke”, sier barna. Mange barn vet faktisk ikke hva de føler, trenger eller ønsker. Ved å gå bort fra spørsmål og over i beskrivelser kan vi hjelpe med å utvikle barns snakkekompetanse.

Last ned: Øvingssamling 3 BHG

4. Planlagte samtaler

Vi må bli flinkere til å utforske barns fortellinger, og gå inn i det konkrete, i følelsene, i hvordan det må ha vært. Vi har lov å spørre konkrete spørsmål til det barnet selv har fortalt- eller vist. Voksne lager åpningen, gir plass, og følger barnet. Klarer vi å lage en hellig stund av medopplevelse?

Last ned: Øvingssamling 4 BHG og Øvingssamling 4 Skjema

5. Utfordringer

Samtaler med barn kan trigge oss, og voksne kan gjøre feil. Vi må øve på å regulere egne følelser, reparere samtaler, samarbeide med barn om hva vi gjør videre, og hjelpe barn til å snakke trygt.

6. Snakke i barnegrupper

Skal barn klare å snakke om vanskelig ting de opplever, må voksne vise vei. Vi bør bringe temaer som rus, vold, svikt og overgrep inn i fellesrommet, som noe det går an å snakke om. Vi må informere om lover, og lære bort løsninger. Dette er HMS opplæring for barn.

Last ned: Øvingssamling 6 BHG

Mer fra dette fagfeltet:

Her har vi samlet verktøy og tips til deg som jobber med barn

Publisert: 19. mai 2020

Sist oppdatert: 28. februar 2022 kl. 14:52