Ansvarlig alkoholhåndtering

Forsiden/Ansvarlig alkoholhåndtering

Ansvarlig alkoholhåndtering

Ansvarlig alkoholhåndtering er en nasjonal satsing i regi av Helsedirektoratet hvor målet er å redusere og forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser, samt gi økt trygghetsfølelse.

Kommunen, politiet og utelivsbransjen er sammen ansvarlige for å gi innbyggerne gode og trygge møtesteder, og samarbeid innen ansvarlig alkoholhåndtering bidrar til:

 • Tryggere uteliv og nærmiljø
 • Mindre uro, vold og skader
 • Forutsigbare vilkår for utelivsbransjen
 • Større forståelse for skjenkebestemmelsene
 • Økt trivsel for gjester og ansatte på utesteder
 • Bedre folkehelse

Les mer om Ansvarlig alkoholhåndtering hos Kommunetorget og Helsedirektoratet.

KoRus-Sør bistår kommuner, politi og salgs- og skjenkenæring med faglig veiledning, verktøy, nettverk og kurstilbud innen ansvarlig alkoholhåndtering.

Følg med i kursoversikten eller kontakt Helge Fredriksen for mer informasjon om kurs.

Sentrale tema i kursopplegget er:

 • Bistand til etablering av samarbeid kommune, politi og utelivsbransje
 • Fagseminarer – nettverkssamlinger for AAH-kommuner
 • Kartlegging av lokale utfordringer, problemanalyser
 • Ansvarlig vertskapskurs – opplæring av utelivsbransjen
 • Ansvarlig vertskap – e-læring
 • Ordensvakter – kvalitetssikring og opplæring
 • Forebygge bruk av narkotika – «Bry deg, uteliv»
 • Utvikling av politiråd – AAH som satsingsområde
 • Faglig oppdatering – alkoholloven
 • Internkontroll på skjenkestedene
 • AAH i kommunenes folkehelsearbeid, oversiktsdokument, planverk
 • Alkoholpolitiske og ruspolitiske handlingsplaner
 • AV kurs for skjenkesteder på høyskoler/universitet
 • Russefeiring

Kontaktperson

Helge Fredriksen
Rådgiver
E-postTelefon

Kurs og utviklingsprogram

Skreddersydde kurs

I tillegg til alt som er fastsatt, tilbyr vi kurs og foredrag på forespørsel. Tilbudene er fleksible, og vi kan bidra med korte og lengre opplegg som omfatter kartlegging, veiledning og utvikling i kommuner.

35 90 47 00
korus@borgestadklinikken.no