Ansvarlig alkoholhåndtering er en nasjonal satsing i regi av Helsedirektoratet hvor målet er å redusere og forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser, samt gi økt trygghetsfølelse.

Kommunen, politiet og utelivsbransjen er sammen ansvarlige for å gi innbyggerne gode og trygge møtesteder, og samarbeid innen ansvarlig alkoholhåndtering bidrar til:

 • Tryggere uteliv og nærmiljø
 • Mindre uro, vold og skader
 • Forutsigbare vilkår for utelivsbransjen
 • Større forståelse for skjenkebestemmelsene
 • Økt trivsel for gjester og ansatte på utesteder
 • Bedre folkehelse

Les mer om Ansvarlig alkoholhåndtering hos Kommunetorget og Helsedirektoratet.

KoRus – Sør sin rolle

KoRus-Sør bistår kommuner, politi og salgs- og skjenkenæring med faglig veiledning, verktøy, nettverk og kurstilbud innen ansvarlig alkoholhåndtering.

Sentrale tema er:

 • Bistand til etablering av samarbeid kommune, politi og utelivsbransje
 • Fagseminarer – nettverkssamlinger for AAH-kommuner
 • Kartlegging av lokale utfordringer, problemanalyser
 • Ansvarlig vertskapskurs – opplæring av utelivsbransjen
 • Ansvarlig vertskap – e-læring
 • Ordensvakter – kvalitetssikring og opplæring
 • Forebygge bruk av narkotika – «Bry deg, uteliv»
 • Utvikling av politiråd – AAH som satsingsområde
 • Faglig oppdatering – alkoholloven
 • Internkontroll på skjenkestedene
 • AAH i kommunenes folkehelsearbeid, oversiktsdokument, planverk
 • Alkoholpolitiske og ruspolitiske handlingsplaner
 • AV kurs for skjenkesteder på høyskoler/universitet
 • Russefeiring

Nyttige lenker

Publisert: 31. oktober 2016

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56