I filmen gir Frid Hansen deg tips til hvordan du bør ta tegn på alvor, og hvordan du kan være barnets støttespiller. Filmen baserer seg på kliniske erfaringer fra arbeid med barn og familier, og utfordringer og barrierer fra ansatte i barnehager og skoler.

Hensikten med filmen er å bevisstgjøre ansatte i hvordan de kan møte og hjelpe barn som viser ulike tegn og signaler på at de kan ha det vanskelig.

Målgruppe for filmen: Ansatte i barnehager og skoler. Filmen kan også være aktuell for studenter og andre faggrupper som jobber med barn og familier.

Spilletid: ca. 15 minutter

Hvordan kan filmen benyttes:

Filmen kan blant annet benyttes som utgangspunkt for diskusjoner i personalgrupper og tverrfaglige arbeidsgrupper.

Eksempler på spørsmål til diskusjon og refleksjon:

  • Hva betyr det å være i en «undringsposisjon» overfor et barn som viser tegn på at det har det vanskelig?
  • Hvordan kan du tydeliggjøre «språkløse» barn?
  • Hvordan kan du (i din rolle og innenfor ditt mandat) være en støttespiller overfor et barn som viser at det har det vanskelig?
  • Hva gjør dere når dere blir bekymret for et barn? Finnes det standardiserte prosedyrer, eller er det opp til hver enkelt fagperson hva man gjør videre?
  • Hvor bevisst er du på å skille mellom observasjoner og konklusjoner, når du blir bekymret? Hvordan gjør du det?
  • Hvilket ansvar (juridisk, faglig og etisk) har din arbeidsplass i å følge opp barn som viser tegn og signaler på at det har det vanskelig?
  • Hvor mange tegn og signaler må det være hos et barn, før dere kobler på andre tjenester, eller sender en bekymringsmelding til
  • barnevernet?
  • Hvilke utfordringer står du overfor som fagperson, hvis du skal handle på en bekymring? Hva er barrierene dine? Og hva trenger du for å gjøre barrierene mindre?

Se også:

Bekymret for et barn

Barrierebøtta

Den nødvendige samtalen

Les: Retningslinjer tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

Publisert: 5. mars 2020

Sist oppdatert: 10. mars 2020 kl. 11:26