Etter heroin er cannabis det rusmiddelet flest unge oppsøker hjelp for. For unge mennesker kan cannabisbruk få store konsekvenser for sosial fungering, utdannings- og arbeidsmuligheter.

Cannabis

Cannabis er en fellesbetegnelse for rusgivende stoffer, fremkalt fra planten hamp. Hamp er blant de eldste plantene som er dyrket av mennesker, og det er funnet spor av dyrking og bruk mer enn tre tusen år tilbake i tid. Cannabisplanten består av utallige kjemiske forbindelser, men det er Delta-9-hydrocannabinol, omtalt som THC, som i hovedsak gir ruseffekt. De siste årene har cannabisproduktene fått et høyere innhold av THC. Resultatet er at brukeren opplever en kraftigere rus, samtidig som det er økt fare for uønskede virkninger (Bachs og Tuv, 2013).

Utbredelse

Cannabis er det mest brukte illegale rusmiddelet i Norge. Tall fra Ungdata (2016) viser at 1,4 prosent av elevene på ungdomstrinnet sier de har brukt cannabis to eller flere ganger, mens dette gjelder for omkring 7 prosent av elevene på VG3. I aldersgruppen 15 – 64 år er det 4,3 prosent som oppgir å ha brukt cannabis det siste året (SIRUS, 2015).

graf-cannabis

Figur 1: andel som oppgir bruk av cannabis to eller flere ganger.

Skadevirkninger

Ved inntak av cannabis inntrer en umiddelbar rusopplevelse. I denne tilstanden vil, blant annet, reaksjons – og koordinasjonsevne være svekket. Bilkjøring i cannabisrus er derfor forbundet med økt fare for ulykker. Fordi cannabis ofte inntas blandet med tobakk, er bruk forbundet med luftveissykdommer som kronisk bronkitt, kreft i luftveier og munnhule/svelg samt KOLS. Psykisk påvirkning har sterk sammenheng med sårbarhet. De vanligste psykiske påvirkningene er svekkelse av kognitive funksjoner, som hukommelse, konsentrasjonsevne og innlæringsevne. Risiko for angst, depresjoner og psykoser er forhøyet hos personer som har en langvarig bruk av cannabis, og som er disponert for slike sykdommer (Bramness, 2013).

I tillegg til den organiske cannabisen har det de siste årene skjedd en markant økning i beslag av syntetisk fremstilt cannabis; de syntetiske cannabinoidene. Disse rusmidlene selges hovedsakelig over internett.

Rusmidlene etterligner rusen fra den organiske cannabisen, men gir ofte en langt kraftigere rusvirkning og kan i verste fall være dødelige. Det er fremdeles et stort behov for mer forskning på de syntetiske cannabinoidene, men studier så langt viser at den gjennomsnittlige brukeren av disse stoffene er gutter i alderen 16 – 30 år.

Les mer om:

Publisert: 4. november 2016

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56