Vi kan jobbe forebyggende for alle elever, i alle fag. Folkehelse og livsmestring som tema skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Mange temaer er nevnt i læreplanen: Elevene skal lære om verdivalg, om mellommenneskelige relasjoner, å sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner, – og om rusmidler. Faget skal fremme psykisk og fysisk helse og hjelpe elevene til å ta gode livsvalg.

Hva KoRus Sør kan tilby

Livsmestring er viktig rusforebyggende arbeid, noe vi i KoRus Sør jobber mye med. Om din skole trenger inspirasjon og konkrete tips til å realisere fagfornyelsen, kan Korus Sør bidra. Er du interessert i et foredrag eller mer informasjon om dette, ta kontakt med Anne-Kristin Imenes.

Vi kan også tilby opplæring i programmet Kjærlighet og grenser for 7. og 8. trinn. Programmet er evaluert av Telemarksforskning med dokumentert effekt i forhold til å styrke klassemiljø, sosial kompetanse og foreldresamarbeid.

Se også filmen ”Robust ungdom” viser et eksempel på livsmestringsundervisning i praksis.

Publisert: 23. januar 2020

Sist oppdatert: 10. mars 2020 kl. 15:05