2016

Hjem/2016

2016

  • Rusmidler har særlig stor betydning for unge og eldre, fordi dette er livsfaser hvor vi forandrer oss mye. Barn og ungdom har fått, og fortjener, mye oppmerksomhet. Til gjengjeld finnes svært lite fagstoff om eldre og rus. I boka "Aldring og rus" har vi samlet vår kompetanse på dette feltet.
  • Ungdata-undersøkelsen «Ung i Agder 2016» ble gjennomført på alle ungdomsskoler og videregående skoler i Agder våren 2016.Undersøkelsen gir en oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen blant nesten 14 000 ungdommer i Agder, og er den største levekårsundersøkelsen som er gjennomført på Sørlandet.
  • Rapporten oppsummerer erfaringer fra åtte kommuner som har benyttet BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) som grunnlag for å styrke arbeidet med tidlig innsats og bedre samordningen mellom kommunale tjenester. De åtte kommunene er Tromsø, Røros, Årdal, Østre Toten, Tysvær, Stord, Haugesund og Skien.