Sentrale tema:grafikk bti-modellen

 • Kartlegging av tiltak og samarbeidsfora i den enkelte kommune
 • Utarbeide en felles samarbeidsmodell for kommunen
 • Stafettholderfunksjonen – den som koordinerer tiltakene for å hindre oppfølgingsbrudd
 • Samarbeid med barn/unge og deres foresatte
 • Handlingsveileder til ansatte i ulike tjenester
 • Verktøy som blant annet samtykkeskjema og veileder til samtale med foreldre og barn

Vi tilbyr:

 • Opplæring i modellen
 • Prosessveiledning
 • Bistand til kompetansekartlegging
 • Bistand til kompetanseheving
 • Nettverksmøter mellom kommuner som arbeider med BTI-modellen

Kommunens ansvar:

 • Etablere styringsgruppe og prosjektgruppe for arbeidet
 • Lage oversikt over tiltak og samarbeidsfora i kommunen
 • Utarbeiding av egen modell

Arbeidet med å lage en egen BTI-modell for den enkelte kommune, starter med at kommunen lager oversikt over egne tiltak. Det er fordi arbeidet skal bygge på det kommunen har fra før. Her er det vanligvis veldig mye bra som skal videreføres.

Det er ingen søknadsfrist, men kommunen som ønsker å jobbe med BTI må regne med ventetid.

KoRus – Sør har utarbeidet rapporten Erfaringer med BTI i åtte nøkkelkommuner

Kommuner som arbeider med BTI-modellen i region sør:
Disse kommunene har utarbeidet egen BTI-modell:

Skien (pilotkommune)

Nøtterøy

Porsgrunn

Risør

Siljan

Lardal

Disse kommunene er i gang med å lage egne BTI-modeller:

Listerregionen: Farsund, Flekkefjord, Sirdal, Lyngdal, Kvinesdal + Bamble

Disse kommunene er i gang med forarbeidet:

Notodden, Åmli, Hjartdal.

Eksempler fra kommuner i andre regioner:

Haugesund «stafettloggen»

Tromsø

Her finner du noen aktuelle verktøy som kan brukes i BTI-arbeidet. Sjekk alltid ut hva din egen kommune har og er fornøyd med fra før. Du finner verktøy som BTI-kommunene bruker ved å gå inn på hjemmesiden til den enkelte kommune.

Redigerbare illustrasjoner

Samtykkeskjema foreldre

«Den nødvendige samtalen», et verktøy for å øve på samtaler med foreldre som handler om bekymringer for et barn og foreldres bruk av alkohol

KS Veileder: Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid med barn-ungdom – familier

KoRus-Sør: «Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler». Ressurshefte for kommunene.