Vi tilbyr

Fem dagers undervisning som arrangeres i den enkelte kommune. Det forutsettes at kommunen tar ansvar for veiledning til de som skal benytte kartleggingsverktøyene. Programmet går over ca et år.

Sentralt i opplæringen er

  • Alkohol og graviditet. Hvordan skader alkohol fosteret. Bruk av kartleggingsinstrumentet TWEAK
  • Psykiske vansker under graviditet og småbarnsfase. Bruk av kartleggingsverktøyet EDPS og støttesamtaler
  • Vold under graviditet og i småbarnsfasen. Kartleggingsverktøyet AAS.
  • Opplæring i Motiverende Intervju og støttesamtaler.
  • Utvikling av kommunens tverrfaglige samarbeid rundt familier med komplekse problemer.

Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over fem dager. Kommunen beslutter hvilke verktøy og rutiner de ønsker å implementere.

Praktisk gjennomføring

Ingen deltakeravgift men kommunen står selv som arrangør av kurssamlingene.

Følgende kommuner har deltatt

Drammen, Nes, Flå, Mandal, Lindesnes, Marnadal, Åseral, Hægbostad, Audnedal, Re, Holmestrand, Hof, Lardal, Lier, Arendal, Birkenes, Lillesand,Vennesla og Skien kommuner.