MI – Motiverende Intervju

Illustrasjon av motiverende intervjue

– defineres som en samarbeidsrettet samtalestil som har til formål å styrke en persons egen motivasjon og engasjement for å gjøre endringer.

Den nødvendig samtalen

Illustrasjon av den nødvendig samtalen

Når samtalen handler om bekymringer for et barn og foreldres bruk av alkohol, er «Den nødvendige samtalen» et nyttig verktøy.

Brukerplan

Illustrasjon av brukerplan

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR ) har utviklet kartleggingsverktøyet BrukerPlan.

Ungdata

Illustrasjon av ungdata

Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

HKH

Illustrasjon av hurtig kartlegging og handling

Hurtig Kartlegging og Handling

Fotostemmer

Illustrasjonsfoto av fotostemmer

Fotostemmer er et kreativt verktøy som bruker fotografering og dialog som metode i medvirkningsprosesser

Kjærlighet og Grenser

Illustrasjonsfoto av kjærlighet og grenser

Kjærlighet og Grenser er et systematisert, kunnskapsbasert, internasjonalt program som forebygger alkohol-, narkotika- og tobakksbruk blant tenåringer. Sentralt i dette programmet er videofilmer som danner grunnlag for diskusjoner og samtaler. En smakebit på dette ser du i filmklippet i denne artikkelen.

Publisert: 13. juli 2016

Sist oppdatert: 13. oktober 2020 kl. 09:12