Fotostemmer Korus
Fotostemmer er et enkelt og kreativt verktøy for medvirkning som kan brukes i kommunal tjenesteutvikling, kommunale planprosesser, situasjonskartlegging med mer.

Hensikten er at deltakerne gjennom bilder både engasjeres og myndiggjøres, og kommer i dialog med beslutningstakere.

Metoden er utviklet av Wang og Burris (1997). Intensjonen er å vise til reelle utfordringer, og bidra til å sette søkelys på disse. Fotografering og bilder danner utgangspunkt for kommunikasjon og skal bidra til å fremme endring, både på samfunnsmessig og individuelt nivå.

Mål:

  • Å sette deltakerne i stand til å dokumentere og reflektere over samfunnet de lever i, tjenestene de mottar, og egne styrker og utfordringer.
  • Å legge til rette for kunnskap og kritisk dialog gjennom bruk av fotografier
  • Å nå beslutningstakere og å fremme endring

Målgruppe:
Kommuner / tjenester som ønsker å bruke en kreativ metode for medvirkning i planprosesser, tjenesteutvikling, situasjonskartlegging med mer.

Vi tilbyr:
Opplæring og veiledning i bruk av metoden Fotostemmer.

Manual for gjennomføring av et Fotostemme-prosjekt er under utvikling, og vil bli publisert våren 2017.

Rekruttering:
Fortløpende

Publisert: 5. oktober 2016

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56