Fotostemmer

Forsiden/Verktøy/Fotostemmer

Fotostemmer

Målet er å gi en stemme til marginaliserte grupper som vanligvis ikke høres, for eksempel grupper som barn og unge, eldre, rusmiddelavhengige.

Fotostemmer Korus
Fotostemmer er et enkelt og kreativt verktøy for medvirkning som kan brukes i kommunal tjenesteutvikling, kommunale planprosesser, situasjonskartlegging med mer.

Hensikten er at deltakerne gjennom bilder både engasjeres og myndiggjøres, og kommer i dialog med beslutningstakere.

Metoden er utviklet av Wang og Burris (1997). Intensjonen er å vise til reelle utfordringer, og bidra til å sette søkelys på disse. Fotografering og bilder danner utgangspunkt for kommunikasjon og skal bidra til å fremme endring, både på samfunnsmessig og individuelt nivå.

Mål:

  • Å sette deltakerne i stand til å dokumentere og reflektere over samfunnet de lever i, tjenestene de mottar, og egne styrker og utfordringer.
  • Å legge til rette for kunnskap og kritisk dialog gjennom bruk av fotografier
  • Å nå beslutningstakere og å fremme endring

Målgruppe:
Kommuner / tjenester som ønsker å bruke en kreativ metode for medvirkning i planprosesser, tjenesteutvikling, situasjonskartlegging med mer.

Vi tilbyr:
Opplæring og veiledning i bruk av metoden Fotostemmer.

Manual for gjennomføring av et Fotostemme-prosjekt er under utvikling, og vil bli publisert våren 2017.

Rekruttering:
Fortløpende