Hurtig Kartlegging og Handling – HKH

Forsiden/Verktøy/Hurtig Kartlegging og Handling – HKH

Hurtig Kartlegging og Handling – HKH

HKH er en kartleggingsmodell som er utviklet for å innhente informasjon som gir oversikt over et avgrenset problemområde eller en problemgruppe. Det legges til rette for utvikling av formålstjenlige tiltak og hurtige intervensjoner, og målet med kartleggingen er en oversikt over problemområdet og en handlingsplan for hvordan man skal håndtere dette.

Mål: Å fremskaffe praktisk informasjon som er nødvendig for å handle.

Målgruppe: Kommuner i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder som ønsker å gjennomføre en HKH-kartlegging.

  • Etablering av lokalt eierskap
  • Planlegging
  • Kartlegging av problemområder og nåværende problemhåndtering
  • Utvalg og metoder
  • Analyser
  • Rapportskriving og handlingsplan
  • Opplæring i bruk av metoden
  • Fortløpende veiledning før, under og etter kartlegging

Er du interessert i opplæring? Ta kontakt med Rosanne Kristiansen eller Asle Bentsen